Associates

 


Johan B. Tetlien Sellæg

Johan B. Tetlien Sellæg

Managing Director/Daglig leder
jsellaeg@salsnes-filter.no
+47 948 30 088

 

 


Lars Mørkved

Lars Mørkved

ImEx Compliance Manager/Finans
lmoerkved@salsnes-filter.no
+47 400 38 915

 

 


Grethe Tranaas

Grethe Tranaas

Market assistant/Administrative Secretary-Markedsassistent/Administrasjonssekretær
gtranaas@salsnes-filter.no
+47 951 19 218

 

 


Åge Olav Langås

Åge Olav Langås

Manager Manufactoring/Produksjonssjef
aalangaas@salsnes-filter.no
+47 472 61 540

 

 


Tor Olav Lyng

Tor Olav Lyng

Director Technology/Teknisk ansvarlig
tlyng@salsnes-filter.no
+47 924 37 144

 

 


 

 

SALES

 

Petter Kjølseth

Petter Kjølseth

Sales/Salg
pkjolseth@salsnes-filter.no
+47 950 75 561

 

 


 

 

PRODUCTION

 

Håvard Johnsen

Håvard Johnsen

Production and Logistics Coordinator/Produksjons- og logistikk-koordinator
hjohnsen@salsnes-filter.no
+47 459 05 881

Order of spareparts/Bestilling reservedeler: order@salsnes-filter.no

 

 


Siri Holthe Klingen

Siri Holthe Klingen

Purchaser/Innkjøper
sholtheklingen@salsnes-filter.no
+47 459 05 880

 

 


Rune Kongsmo

Rune Kongsmo

Manufactoring Foreman&OA Supervisor/Formann produksjon
rkongsmo@salsnes-filter.no
+47 459 05 882

 

 


 

 

PROJECT & ENGINEERING

 

Martin Lysberg

Martin Lysberg

Manager Project&Engineering/Leder av prosjektavdelingen
mlysberg@trojantechnologies.com
+47 971 48 909

 

 


Kai Viggo Sandvik

Kai Viggo Sandvik

Construction Engineer/Konstruksjonsingeniør
ksandvik@salsnes-filter.no
+47 488 99 227

 

 


Ørjan Sve

Ørjan Sve

Automation Engineer/Automasjonsingeniør
osve@salsnes-filter.no
+47 954 04 155

 

 


 

 

SERVICE

 

Support service: support@salsnes-filter.no

 

Stig Schei

Stig Schei

Head of Service/Leder serviceavdelingen
sschei@salsnes-filter.no
+47 909 50 046

 

 


Jørgen Takacs

Jørgen Takacs

Service Technician/Servicetekniker
jtakacs@salsnes-filter.no
+47 951 43 512

 

 


Steffen Forås

Steffen Forås

Service Technician/Servicetekniker
sforaas@salsnes-filter.no
+47 970 94 048

 

 


Jo-Arne Strømhylden

Jo-Arne Strømhylden

Service Technician/Servicetekniker
jstromhylden@salsnes-filter.no
+47 928 84 454

 

 


Pontus Engberg

Pontus Engberg

Service Technician/Servicetekniker
pengberg@salsnes-filter.no
+47 906 94 489

 

 


Peder Lænd

Peder Lænd

Service Technician/Servicetekniker
plaend@salsnes-filter.no
+47 911 45 254